Compagnie Fortuin bestaat uit 3 onderdelen:

  • Marianne’s Woord- en Wegwijzer:
    • Woordwijzer: creatief tekstschrijven; vertalingen Nederlands - Engels - Duits
    • Wegwijzer: Coaching
  • Piet’s Coaching
  • Stichting Fortuin

Klik op één van onze diensten in het rechter menu voor meer informatie.

 

Door bij Marianne´s Woord- of Wegwijzer op de gekozen subdienst (teksten, vertalen of wegwijzer) te klikken krijgt u een aanvullende pagina te zien en kunt u klikken op ´voorbeelden´.

 

Via het kompas linksboven komt u weer terug in het hoofdmenu.

Actueel

Kerstverhaal 2016

‘Ik kap ermee!’ riep Sinterklaas uit. Hij was aan het bellen met de Kerstman. ‘Al die verlanglijstjes, de brieven, de hebberigheid en de teleurstellingen. En dan de commercie, die overal op de loer ligt en je via social media belaagt. Het kan minder, minstens drie keer minder!’ ‘Helemaal mee eens’, reageerde de Kerstman. ‘Ik heb wat nieuws bedacht’, zei de Sint, ‘leg dat mobieltje weg en zet Skype maar aan.’

En zo reisde de Kerstman virtueel naar Spanje, waar hij terechtkwam in een fabriek. ‘Dit is Li Ping Pong’, zei Sinterklaas, ‘hij maakt het product. Loop maar met hem mee.’ De Kerstman volgde het hele productieproces. Het was allemaal erg indrukwekkend.

‘Waarom een Chinees, Nico?’ vroeg de Kerstman. ‘Dat kan hij je zelf zeggen’, zei de Sint. Li Ping Pong vertelde over zijn familie, die al drieduizend jaar dit product maakte, vol goede intenties. Maar nu China net zo kapitalistisch werd als de rest, en winsten samen met expansie belangrijker waren dan mensen, moest het bedrijf sluiten. Via internet kwam hij in contact met Sinterklaas en kon hij hier in Spanje opnieuw beginnen, volgens de aloude tradities en waarden. Een soort omgekeerde economische vluchteling. Oost en West samen, Yin en Yang weer in evenwicht, karma opgelost! ‘Goed, hè?’ zei de Sint. ‘Mijn geschenkjes zijn voor iedereen hetzelfde, milieuvriendelijk en recyclebaar. En wat maakt het uit. Chinees, Fin of iets anders: allemaal wereldburgers!!!’

De Kerstman moest wel erg aan het idee wennen. ‘Tja, eh…. Is dat alles?’ In gedachten zag hij al die vrolijke rollen kadopapier in de vuilnisbak verdwijnen. Toen vermande hij zich; het ging tenslotte niet om hem. ‘Ik bestel er gelijk honderdduizend,’ zei hij, ‘maar heb nog wel een vraag. Wat staat er eigenlijk?’ In reactie daarop pakte Li Ping Pong een gelukskoekje, brak het open en liet het papiertje zien. De Kerstman las: ‘Bij een goed einde hoort een goed begin.’ (Confusius)

Fijne feestdagen, een swingend uiteinde en een geweldig (begin van) 2017!!!

Marianne Fortuin

© 10 december 2016

Weihnachtsgeschichte 2016

‘Mir reicht’s!’ rief Sankt Nikolaus aus. Er war am Telefon mit dem Weihnachtsmann. ‘Die ganzen Wunschlisten, die Briefe, die Habgier und die Enttäuschungen. Und dann der Kommerz, überall auf der Lauer um dich über Social Media zu beeinflussen. Das kann weniger, dreifach weniger!’ ‘Total einverstanden’, reagierte der Weihnachtsmann. ‘Ich habe mir was neues ausgedacht’, sagte Sankt Nikolaus. ‘Weg mit dem Handy, schalte Skype an’.

Und so reiste der Weihnachtsmann virtuell nach Spanien wo er in einer Fabrik landete. ‘Das hier ist Li Ping Pong’, sprach Sankt Nikolaus, ‘er stellt das Produkt her. Er wird es dir zeigen.’ Der Weihnachtsmann verfolgte den kompletten Arbeitsvorgang. Es war alles sehr beeindruckend.

‘Warum ein Chinese, Nico?’ fragte er. ‘Das kannst du ihn selber fragen’, antwortete Sankt Nikolaus. Li Ping Pong erzählte von seiner Familie, die schon seit 3000 Jahren voller guten Absichten das Produkt herstellt. Aber weil China jetzt genau so kapitalistisch wird wie der Rest, und Gewinne - zusammen mit Expansion - wichtiger als Menschen, wurde die Firma aufgelöst. Über Internet kam Li Ping Pong in Kontakt mit Sankt Nikolaus und konnte er hier in Spanien neu anfangen, gemäss uralten Traditionen und Werten. Eine Art umgekehrte Wirtschaftsflüchtling, so sieht er sich. Ost und West kommen zusammen, yin und yang wieder in Gleichgewicht, Karma aufgelöst! ‘Schon schön, nah?’ sagte Sankt Nikolaus. ‘Meine kleine Geschenke sind für jeden gleich, umweltfreundlich und wiederverwendbwar. Und was soll’s; Chinese, Finne oder was anderes: alles Weltbürger!’

Der Weihnachtsmann fand die Idee gewöhnungsbedürftig. ‘Nah ja, eh, …. Ist das alles?’ In Gedanken sah er wie buntes Geschenkpapier massenhaft in den Mülleimer verschwand. Dann nahm er sich zusammen; es handelte sich nicht um ihn. ‘Ich bestelle direkt 100.000 Stück!’, sagte er. ‘Ich habe jedoch noch eine Frage: was steht da eigentlich?’ Li Ping Pong nahm darauf einen Glückskeks, brach den in zwei und zeigte den Text: ‘Zu einem guten Ende gehört ein guter Anfang.’ (Confusius)

Frohe Weihnachtstage, einen guten Rutsch und ein super Anfang von) 2017!!!

 

Marianne Fortuin
© 10. Dezember 2016

 

Nieuws september 2016

Twee stadsgedichten van mijn hand zijn opgenomen in de nieuwste bundel van Uitgeverij Kontrast: Stadshart. Kijk op www.uitgeverijkontrast.nl/archive/products/stadshart/ voor informatie

Nieuws 28 mei 2016

 

Het levensverhaal is er! De titel is 'Geloven is zien', en de hoofdpersoon, Joanna, heeft op 28 mei het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen.

Kijk voor meer informatie op: www.bullseyeshop.nl

 

Nieuws maart 2016

Kortgeleden ben ik gestart met redactiewerkzaamheden aan een boek over een actueel onderwerp. Wordt vervolgd.....

Nieuws oktober 2015

Mijn schrijftalent gaat weer aan de slag! Dit keer om het levensverhaal van een bijzondere vrouw op papier te zetten. Wordt vervolgd......

 

 

 

logo schip

© Marianne Fortuin 2012